مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

ابزار close arc از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار break از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار trim از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار quick trim از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار chamfer حالت construction lines trim و constructon lines no trim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار chamfer حالت no trim و standard lines trim از نوار ابزار operation

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار chamfer حالت trim all elements از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار tangent arc از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار corner از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی