مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

create multi view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نحوه کار کردن با موس در نرم افزار کتیا و استفاده سریع از نوار ابزار view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار fly mode و fit all in از نوار ابزار view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار dimentional constraints و automatic dimentional constraints

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار geometrical constraints از نوار ابزار sketch tools

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

استفاده از ابزار construction.standard element از نوار ابزار sketch tools

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار snap to point از نوار ابزار sketch tools

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نحوه پیدا کردن و کار کردن با نوار ابزار ها در محیط های مختلف کتیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نحوه انتخاب و ورود به محیط اسکچر نرم افزار کتیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی کلی با محیط های نرم افزار کتیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی