مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

ابزار cylinderical elongated hole

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار parallelogram و elongated hole از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار rectangle از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار profile از نوار ابزار پروفایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نحوه ذخیره سند در نرم افزار کتیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نحوه ایجاد سند در نرم افزار کتیا فرمت پارت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار rotate از نوار ابزار view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار normal view از نوار ابزار view

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار pan از نوار ابزار view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

zoom in و zoom out از نوار ابزار view

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی