مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

آشنایی با ابزار project 3d canonical silhouette edges از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار point از نوار ابزار reference elements برای تعریف نقطه(2)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار point از نوار ابزار reference element برای تعریف نقطه(1)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار point از نوار ابزار reference element برای تعریف کردن نقطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار point از نوار ابزار reference elements برای تعریف نقطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار point حالت coordinates برای تعریف نقطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با نوار ابزار reference elements برای تعریف خط و نقطه و صفحه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار removed multi sections solid در محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار multi section solid از محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار solid combine از نوار ابزار sketch based features

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی